سوالات متداول کاشت ابرو

گرافت های لازم برای پیوند، از کدام قسمت بدن گرفته می شود؟ اگر کم پشتی ابروها خفیف باشد از ابروی دیگر برای کاشت مو استفاده می شود در غیر این صورت از موهای نازک پشت سر و جلوی موها برای این امر در کلینیک کاشت مو استفاده می شود در مواردی که ریزش مو جزئی اطلاعت بیشتر دربارهسوالات متداول کاشت ابرو[…]