دستمال کاغذی یا کلينکس ؟

دستمال کاغذي یا کلينکس ؟ دستمال کاغذی | تولید دستمال کاغذی چندین سال قبل یک شرکت امریکایی به نام شرکت «کيمبرلي کلارک» شروع به تولید محصولات بهداشتی مانند دستمال کاغذي‌هاي کلينکس، محصولات بهداشتي کوتکس، دستمال توالت کوتنل، پوشک‌هاي‌هاجيز و خشک‌کننده‌هاي گودنايتز نمود. در سال 1924 این شرکت دستمال کاغذی های کلينکس را به منظور پاک اطلاعت بیشتر دربارهدستمال کاغذی یا کلينکس ؟[…]