درمان کوتاهی قد

کوتاهی قد و اختلال رشد در نوجوانان و جوانان بسیاری از نوجوانان و جوانان از کوتاه بودن قد خود ناراضی اند و به دنبال راهی برای افزایش قد خود هستند. در این مقاله قصد داریم علل کوتاهی قد را بررسی کنیم و روش های درمان آن را ارائه دهیم. کوتاهی قد در اکثر مواقع یک اطلاعت بیشتر دربارهدرمان کوتاهی قد[…]