شپش موی سر

شپش موی سر بین دانش آموزان کلینیک اطفال ، کلینیک کودکان در صورتی که شپش  طولانی مدت بر روی سر کودکان وجود داشته باشد امکان اینکه دیگر اعضای خانواده را نیز آلوده کند وجود خواهد داشت. والدین باید برای از بین بردن تخم شپش و همچنین شپش های سر درمان های خانگی و همچنین مصرف اطلاعت بیشتر دربارهشپش موی سر[…]